POLÍTICA DE PRIVACITAT

En MIRO AUTOESCOLES, SL ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos. Tractament de les dades de potencials clients i contactes web
Informació bàsica sobre Protecció de dades
responsable: MIRO AUTOESCOLES, S.L.
finalitat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials
legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça postal del responsable del tractament: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt- Lleida); oa l’adreça de correu electrònic: lleida@autoescolesmiro.com.
procedència: Del propi interessat
Informació completa sobre Protecció de Dades
 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MIRO AUTOESCOLES, S.L. B25395757. AVDA. CATALUÑA, 1 – 25310 – AGRAMUNT – LLEIDA. 973390309. lleida@autoescolesmiro.com.

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MIRO AUTOESCOLES, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

      — Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud

      — Consentiment de l’interessat: Envia comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica

 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MIRO AUTOESCOLES, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MIRO AUTOESCOLES, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l’adreça postal del responsable del tractament: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt-Lleida); oa l’adreça de correu electrònic: lleida@autoescolesmiro.com. Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MIRO AUTOESCOLES, SL procedeixen de: Del propi interessat Les categories de dades que es tracten són:

    — Dades identificatives.

    — Adreces postals i electròniques.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física). Clàusula d’autorització per a la publicació d’imatges a Facebook

Informació bàsica sobre Protecció de dades
responsable: MIRO AUTOESCOLES, S.L.
finalitat: Publicació d’imatges que es realitzin durant la formació en la pàgina web i en xarxes socials com Facebook
legitimació: Consentiment de l’interessat.
destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Facebook. Estan previstes transferències a tercers països.
drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir Pot sol·licitar l’exercici dels seus drets sol·licitant-ho al responsable de tractament per correu electrònic: lleida @ autoescolesmiro; o per correu postal: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt-Lleida)
procedència: Del propi interessat

  Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MIRO AUTOESCOLES, S.L. B25395757. AVDA. CATALUÑA, 1 – 25310 – AGRAMUNT – LLEIDA. 973390309. lleida@autoescolesmiro.com.

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MIRO AUTOESCOLES, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’Realitzar un ús informatiu de les imatges realitzades en activitats formatives, complementàries i fora del centre organitzades pel centre de formació i publicar-les en: – La pàgina web del centre i xarxes socials (Facebook, …). – Filmació destinada a difusió formativa no comercial. – Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit formatiu no es van a prendre decisions automatitzades

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les imatges es conservaran durant un termini màxim de 5 anys.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

     — Consentiment de l’interessat: Publicació i cessió d’imatges per a empreses com Facebook del centre de formació.

 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Facebook, amb la finalitat de Publicació d’imatges en xarxes socials.
 1. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

    — Facebook, amb la finalitat d’Publicar imatges en xarxes socials .. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Podeu consultar informació addicional a: Facebook aquesta adherit a l’escut de privacitat de Private Shield.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MIRO AUTOESCOLES, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MIRO AUTOESCOLES, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Pot sol·licitar l’exercici dels seus drets sol·licitant-ho al responsable de tractament per correu electrònic: lleida @ autoescolesmiro; o per correu postal: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt-Lleida) Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MIRO AUTOESCOLES, SL procedeixen de: Del propi interessat Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física). Clàusula per demanar dades de clients i alumnes

Informació bàsica sobre Protecció de dades
responsable: MIRO AUTOESCOLES, S.L.
finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials
legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Agència Tributària;Direcció General de Trànsit i FUNDAE; Entitats financeres.
drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament per correu postal: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt-Lleida), o a l’adreça de correu electrònic: lleida@autoescolesmiro.com
procedència: Del propi interessat

  Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MIRO AUTOESCOLES, S.L. B25395757. AVDA. CATALUÑA, 1 – 25310 – AGRAMUNT – LLEIDA. 973390309. lleida@autoescolesmiro.com.

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MIRO AUTOESCOLES, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar les gestions administratives pròpies del servei de formació i gestió de permisos de conducció. Dur a terme la gestió comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

     — Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats

     — Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials

 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

— Agència Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals

— Direcció General de Trànsit i FUNDAE, amb la finalitat de Gestions administratives per a la prestació del servei

— Entitats financeres, amb la finalitat de Girar els rebuts corresponents

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MIRO AUTOESCOLES, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MIRO AUTOESCOLES, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament per correu postal: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt-Lleida), oa l’adreça de correu electrònic: lleida@autoescolesmiro.com Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MIRO AUTOESCOLES, SL procedeixen de: Del propi interessat Les categories de dades que es tracten són:

— Dades identificatives.

— Adreces postals i electròniques.

— Informació comercial.

Es tracten les següents categories de dades especials: dades de salut bàsics – informe psicotècnic que es lliura a la Direcció General de Trànsit Tractament de les dades de proveïdors

Informació bàsica sobre Protecció de dades
responsable: MIRO AUTOESCOLES, S.L.
finalitat: Gestionar la prestació dels serveis contractats
legitimació: Execució d’un contracte.
destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Agència Tributària;Entitats financeres.
drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça postal del responsable del tractament: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt- Lleida); oa l’adreça de correu electrònic: lleida@autoescolesmiro.com.
procedència: Del propi interessat

  Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MIRO AUTOESCOLES, S.L. B25395757. AVDA. CATALUÑA, 1 – 25310 – AGRAMUNT – LLEIDA. 973390309. lleida@autoescolesmiro.com.

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MIRO AUTOESCOLES, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

— Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte

 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

— Agència Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals

— Entitats financeres, amb la finalitat de Realitzar els pagaments corresponents

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MIRO AUTOESCOLES, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MIRO AUTOESCOLES, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l’adreça postal del responsable del tractament: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt- Lleida); oa l’adreça de correu electrònic: lleida@autoescolesmiro.com. Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MIRO AUTOESCOLES, SL procedeixen de: Del propi interessat Les categories de dades que es tracten són:

— Dades identificatives.

— Adreces postals i electròniques.

— Informació comercial.

— Dades econòmiques.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física). Tractament de les dades de videovigilància

Informació bàsica sobre Protecció de dades
responsable: MIRO AUTOESCOLES, S.L.
finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions
legitimació: Missió en Interès públic.
destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si és el cas, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com jutjats i tribunals.
drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir Pot sol·licitar l’exercici dels seus drets sol·licitant-ho al responsable de tractament per correu electrònic: lleida @ autoescolesmiro; o per correu postal: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt-Lleida).
procedència: Del propi interessat

  Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MIRO AUTOESCOLES, S.L. B25395757. AVDA. CATALUÑA, 1 – 25310 – AGRAMUNT – LLEIDA. 973390309. lleida@autoescolesmiro.com.

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MIRO AUTOESCOLES, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i / o jutjats i tribunals

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

— Missió a Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions

 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

— Si és el cas, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com jutjats i tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MIRO AUTOESCOLES, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MIRO AUTOESCOLES, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Pot sol·licitar l’exercici dels seus drets sol·licitant-ho al responsable de tractament per correu electrònic: lleida @ autoescolesmiro; o per correu postal: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt-Lleida). Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MIRO AUTOESCOLES, SL procedeixen de: Del propi interessat No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical , dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física). Clàusula per demanar dades de treballadors

Informació bàsica sobre Protecció de dades
responsable: MIRO AUTOESCOLES, S.L.
finalitat: Gestionar la relació laboral
legitimació: Execució d’un contracte. Compliment d’una obligació legal.
destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres;Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae).
drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça postal del responsable del tractament: Av. Catalunya, 1 (25310 Agramunt-Lleida); oa l’adreça de correu electrònic: lleida@autoescolesmiro.com
procedència: Del propi interessat

  Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MIRO AUTOESCOLES, S.L. B25395757. AVDA. CATALUÑA, 1 – 25310 – AGRAMUNT – LLEIDA. 973390309. lleida@autoescolesmiro.com.

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MIRO AUTOESCOLES, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’Elaborar el contracte de treball, nòmines i assegurances socials, així com realitzar la prevenció de riscos laborals i la vigilància de la salut. No es van a prendre decisions automatitzades.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

— Execució d’un contracte: Manteniment de la relació laboral

— Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions

 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

— Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de Compliment de les obligacions legals

— Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de Realitzar el pagament de les nòmines

— Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de Realitzar la gestió dels cursos bonificats

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MIRO AUTOESCOLES, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MIRO AUTOESCOLES, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l’adreça postal del responsable del tractament: Av. Catalunya, 1B-Baix; oa l’adreça de correu electrònic: lleida@autoescolesmiro.com Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MIRO AUTOESCOLES, SL procedeixen de: Del propi interessat Les categories de dades que es tracten són:

— Dades identificatives.

— Informació comercial.

— Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: salut